Mgr. Věra Šustková


Mgr. Věra Šustková, Vzdělání a praxe

Moje praxe

 1. 1996-2001
  OÚ v Novém Jičíně, odbor školství
  Učitelka němčiny

 2. 1995-2018
  Překladatelka a tlumočnice

 3. 2010
  Siemens, s. r. o.
  Junior účetní

Moje jazykové vzdělání

2016
Církevní památky Moravsko-slezského pomezí
Ostrava

2013
Kurz čtení starých textů I.
Havlíčkův Brod

2011–2013
Ostravská univerzita v Ostravě, FF, katedra germanistiky,

obor: Němčina pro překladatelskou praxi – navazující magisterské studium denní
DP: Historische Hilfswissenschaften als wichtiges Werkzeug zur Übersetzung

2008–2011
Ostravská univerzita v Ostravě, FF, katedra germanistiky,

obor: Němčina ve sféře podnikání – bakalářské studium kombinované
BP: Gedächstnis der Orte – Die deutsche Bevölkerung der Ortschaft Bravantice – gestern und heute

1988
Státní jazyková škola v Ostravě
Všeobecná státní jaz. zkouška z němčiny

Moje vzdělání

1997
Ostravská universita, pedagogická fakulta, Ostrava Doplňující studium pro učitelství odborných předmětů
Vysvědčení o pedag. způsobilosti pro učitele odborných předmětů

1982–1986
Střední ekonomická škola v Novém Jičíně – Šenově
obor: všeobecná ekonomika zakončený maturitní zkouškou

Semináře a konference

Ostravská univerzita v Ostravě přednáška „Moravské Kravařsko/Kuh­ländchen – Region, který znovu objevuje své mnohonárodnostní kořeny“ na workshopu v rámci "Dne s překladem. http://ff.osu­.cz/kge/20496/pre­kladatelska-dilna-na-kge-den-s-prekladem-2017/

Ostravská univerzita v Ostravě přednáška v klubu Atlantik na téma „Překlad historických textů“ v rámci 4. česko-německých kulturních dnů v Ostravě (2014)

Ostravská univerzita v Ostravě studentské divadelní představení „Fyzikové“ od Friedricha Dürrenmatta (2012),
více na http://ff.osu­.cz/kge/index­.php?kategori­e=223&id=9888

Ostravská univerzita v Ostravě studentská vědecká konference – prezentace níže uvedeného výzkumu (2012)

Park Škocjanske jame ve Slovinsku, výzkum života a díla významného speleologa Antona Hankeho, rodáka z Bravantic (2001)

Moje zahraniční zkušenosti

Living English, Bruntál tlumočení v rámci zaškolení technických pracovníků v Berlíně a Schwabmünchen

ZŠ Bravantice 5 let partnerské spolupráce škol ze SRN, Maďarska, Španělska a Litvy evropský projekt SOCRATES podprogramu „Comenius“ – pracovní jazyk němčina

Amatérské sdružení hudebníků – dechový orchestr mladých Jistebník od r. 2002 organizace zahraničních vystupení velkého dechového orchestru

Můj největší překladatelský úspěch

Můj dlouholetý zájem o historii mě přivedl nejen ke studiu na vysoké škole, kde jsem měla možnost ve své bakalářské a diplomové práci prezentovat fakta a překlady textů s historickou tématikou, která jsem nashromáždila a vypracovala za téměř 20 let ve svém novém bydlišti – Bravanticích.

Mé znalosti mi umožnily zpracovat takové zajímavé zakázky jako byl překlad historických listin z věže kostela v Mankovicích, historii obce Velké Albrechtice, Suchdol nad Odrou a Citice nebo historických textů z 1. světové války pro Galerii umění v Ostravě.

Mé nejlepší tlumočení

Po pádu „železné opony“ jsem měla možnost projet křížem krážem Evropou, ale do Berlína jsem se dostala až v listopadu 2016 v rámci tlumočení pro klienta překladatelské agentury „Leaving English“. Konečně jsem měla možnost projít Braniborskou bránou až před budovu Říšského sněmu. Mladí kolegové, kteří mi dělali bodyguardy a já jim na oplátku průvodkyni, nevěřili svým uším, co všechno bylo možné zažít, když oni byli ještě v peřince. ;-)

Mgr. Věra Šustková

Bravantice č. 30, Bravantice

Přijímám zakázky s delším termínem.

Reklama:

Jazykové weby