Mgr. Věra Šustková


Mgr. Věra Šustková, Záruky naší kvality

Jak zajišťujeme kvalitu

  • Využívám všech dostupných informačních zdrojů.
  • Konzultuji s odborníky a klientem tak, aby byl překlad co nejlepší a dobře splnil svůj účel.
  • Překlad do němčiny konzultuji s rodilým mluvčím.
  • Průběžně si doplňuji odborné vzdělání.

Překlady prochází dvojí kontrolou:

  1. překlad porovnávám s výchozím textem
  2. stylistická korektura

Mgr. Věra Šustková

Bravantice č. 30, Bravantice

Přijímám zakázky s delším termínem.

Reklama:

Jazykové weby